Your address will show here +12 34 56 78
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМЕНІ СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:
5523398
Повне найменування:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМЕНІ СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Скорочене найменування (згідно Статуту):
ПАТ «ЗАВОД ЗБК ІМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ»
Юридична адреса:
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7
Керівник:
Головаш Валерій Полікарпович
 

Контактна інформація

Телефон
(044) 285-54- 24
Факс
(044) 285-54- 24
E-mail
office@kovalska.com.ua
 

Новини

Загальні збори акціонерів

Повідомляємо, що 12 квітня 2017 р. о 16.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»

Установчі документи

Положення

Протоколи загальних зборiв

Протоколи засідання наглядової ради

  • Протокол вiд 04.03.2014 

Аудиторські висновки

Акти перевірки діяльності

Звіти наглядової ради

Повiдомлення про загальнi збори

Інформація

Річний звіт емітента цінних паперів

Квартальний звіт емітента цінних паперів